De Kwaliteit- en Impactscan (KIS) is een hulpmiddel voor inbedding van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs. De KIS bestaat uit twee zelfscans: de Organisatiecultuurscan en de Inventarisatiescan. Deze scans helpen je bij het (verder) integreren van internationalisering in het onderwijs en het inbedden van internationalisering in het beleid van jouw organisatie. De resultaten kunnen dienen als gespreksstarter. Dit sluit aan bij de Europese doelen; het strategisch beleidskader van de Europese Commissie op het terrein van onderwijs en leven lang leren.

Meer weten over de scans?

Over de OrganisatiecultuurscanOver de Inventarisatiescan