Aanleiding en doel 
Ben je op zoek naar een mogelijkheid om het gesprek met jouw collega’s of medewerkers aan te gaan over de cultuur binnen jouw organisatie met betrekking tot het thema internationalisering?

Wil je graag in kaart brengen wat de stand van zaken is binnen jouw organisatie op de thema’s: de positie van internationalisering, de stijl van besluitvorming, samenwerkings- en ontwikkelingsgerichtheid?

En wil je de stand van zaken vergelijken met de door jou en jouw collega’s gewenste organisatiecultuur, zodat je samen naar die gewenste situatie toe kunt groeien?

Dat is precies waarvoor de organisatiecultuurscan is ontwikkeld door het Nationaal Agentschap Erasmus+: om organisaties een handvat te geven om in gesprek te gaan over internationalisering binnen jouw organisatiecultuur. Erasmus+ gelooft dat je naar de gehele organisatiecultuur moet kijken als je internationalisering wilt inbedden in de organisatie. Op basis van de resultaten van deze scan kun je samen nadenken over waar jouw organisatie naar toe wil als het gaat om internationalisering. Ook kun je de scan gebruiken als een thermometer tijdens een organisatieverandering en de vernieuwde positionering van internationalisering

In eerste instantie zijn de doelgroepen van deze scan bestuurders, beleidsmakers en coördinatoren internationalisering, maar de scan kan uiteraard ook ingevuld worden door collega’s met een andere rol. De scan gaat namelijk over veel meer dan internationalisering op bestuursniveau. Aan de hand van de resultaten van de scan kunnen mogelijke organisatieveranderingen worden gedefinieerd. Of deze organisatieveranderingen ook uitvoerbaar zijn, hangt af van de context en de huidige organisatiecultuur. Deze cultuur kan ook nog per sector en opleiding verschillen. Deze scan moet daarom gezien worden als startpunt voor een gesprek met elkaar en helpt het betrokkenen om de organisatiecultuur en -structuur met elkaar bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Op basis van resultaten worden aanbevelingen gedaan voor realistische en doelgerichte activiteiten die bijdragen aan de gewenste organisatiecultuur en internationalisering in het bijzonder.

Achterliggende theorie
De organisatiecultuurscan is gebaseerd op het Cubrix raamwerk en de Spiral Dynamics theorie (Van Marrewijk, M. (2014). Handboek organisatieontwikkeling: Bouwstenen voor beter organiseren. Den Haag, Nederland: Academic Service.)

Met deze organisatiecultuurscan wordt aan de hand van het Cubrix raamwerk bepaald in welke ontwikkelfase je organisatie zich bevindt en hoe jij zou willen dat de organisatie zich verder gaat ontwikkelen. De verschillende ’ontwikkelfases corresponderen met verschillende gedragskaders, ook wel paradigma’s genoemd. Deze paradigma’s kunnen naast elkaar bestaan, elkaar opvolgen en bij elkaar aansluiten. In deze scan wordt op vier subthema’s - de positie van internationalisering, de stijl van besluitvorming, samenwerkings- en ontwikkelingsgerichtheid – het paradigma en daarmee de organisatiecultuur bepaald.

Deze scan is onbevooroordeeld, dat wil zeggen dat niet één van de paradigma's beter is dan de ander. ”Paradigma's zijn gelijkwaardig aan elkaar” (Marrewijk van, 2014).Welk paradigma passend is binnen de ene organisatie, kan binnen een andere organisatie niet werken. Welk paradigma past, is afhankelijk van de ontwikkelfase waarin de organisatie zich bevindt en welke ontwikkeling de organisatie voor ogen heeft.

In het schema hieronder, vind je het overzicht van mogelijke paradigma’s. Onder een paradigma vallen één of meerdere organisatieculturen.

 

 Paradigma Soort organisatie  Focus - steekwoorden

Dominantie

Clanorganisatie

Machtsorganisatie

 Veiligheid, Macht, Energie, Gelijkgezinden, Specifieke Rollen

Respect, Reputatie, Planmatigheid, Autonomie, verantwoordelijkheid.

Beheersing

Bureaucratische organisatie

Ondernemende organisatie

 Orde, Succes, Stabiliteit, Discipline, Procedurele aanpak, decentralisatie.

Verantwoording, geloof in vooruitgang, investeren, leren, mandaten.

Betrokkenheid

Professionele organisatie

Netwerkorganisatie 

 Gemeenschap, Synergie, Afstemming, gemeenschappelijk doel, netwerken.

Open, Transparant, Rekening houdend met context, Deelname op basis van toegevoegde waarde.

Symbiotisch

Fluïde organisatie

 Holistisch, Zorg voor de mens, Inclusie, Maatschappelijk belang.

 

De rapportage
Na afloop van de vragenlijst ontvang je een rapportage met een uitleg over de scan en jouw persoonlijke resultaten. Deze resultaten kun je als .pdf-bestand downloaden. Ook is er de mogelijkheid om de resultaten direct via e-mail te delen met anderen.

KIS
De Organisatiecultuurscan is een onderdeel van de Kwaliteit- & Impact Scan, oftewel KIS. De KIS is een hulpmiddel voor inbedding van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.

 

 

Start de scan