Privacy Statement

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina.

De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • De scans: je gegevens en de resultaten van je scans zijn alleen voor ons zichtbaar als je akkoord gaat met het delen van de resultaten van de scan(s) met het Nationaal Agentschap Erasmus+ (opt-out).
  • Automatische mail: je gegevens worden gebruikt voor het toesturen van een eenmalige automatisch e-mail, een bepaalde periode na het invullen van de scan(s). Deze mail heeft als doel extra ondersteuning aan te bieden bij het eventuele veranderingsproces.

Alle uitingen hebben als doel je te informeren en te ondersteunen bij de uitvoering van je professionele activiteiten. De inhoud heeft betrekking op activiteiten en (inter)nationale ontwikkelingen en zijn alleen werk gerelateerd.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (mbo-ve@erasmusplus.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.