De KIS inventarisatiescan geeft jou, als (bijvoorbeeld) coördinator internationalisering of jullie gezamenlijk, als groep collega’s, inzicht in de stand van zaken van internationalisering binnen jullie mbo-instelling. De scan bestaat uit 36 stellingen, die gezamenlijk een beeld geven van de mogelijke ontwikkelpaden en de -fase waarin jullie instelling zich bevindt.

 

Duur: 15 minuten