Met de inventarisatiescan vorm je zelf een integraal beeld van de stand van zaken op het gebied van internationalisering binnen jouw mbo-instelling. Gebruik dit beeld bijvoorbeeld als vertrekpunt in het gesprek over internationalisering ten behoeve van beleidsontwikkeling op instellingsniveau en/of voor de invulling van activiteiten binnen opleidingen.

Ontwikkelpaden
De inventarisatiescan bestaat uit 36 stellingen. Deze vragen gaan over het aanbod, de werkwijze, het meten van, en de strategie met betrekking tot internationalisering. Deze vier gebieden worden ontwikkelpaden genoemd. Internationalisering ontwikkelt zich langs deze vier paden. Idealiter zijn deze binnen een instelling met elkaar in balans. 

Ontwikkelpad

Kernwoorden

Aanbod

verbonden met de omringende organisatie en haar strategie: beleid, organisatie, internationale relaties en rol.

Werkwijze voorzien van een rijk dienstenaanbod: mobiliteit, vakinhoudelijke, loopbaan & burgerschap, aanbod en instellingsniveau.
Meten adequaat georganiseerd: werkprocessen, communicatie, middelen en kwaliteit.
Strategie resultaat en impact: resultaten in beeld.Ontwikkelingsfases 
Samen met een peer group van coördinatoren internationalisering en beleidsmakers van diverse mbo-instellingen hebben we patronen ontdekt als het gaat om de inbedding van internationalisering. Over het algemeen is er sprake van een fasegewijze ontwikkeling. Elke fase kenmerkt zich door een aantal termen. 

 

Ontwikkelingsfase

Kernwoorden

Fase 1

Bureau internationalisering

aanbod en compliance-gericht: doorgeefluik van subsidies;
vraagbaak en opvang voor incidentele initiatieven;
organiseren van de werkprocessen door middel van handboeken.

Fase 2

Platform internationalisering

expansie door meer domeinen te betrekken bij internationalisering (intern/decentralisatie);
per domein de behoefte in beeld;
strategische positionering, inspelen op trends;
sturen op resultaten en impact;
aandacht voor disseminatie.

Fase 3

Gemeenschap van professionals

leren van elkaar;
nadruk op vakinhoudelijke meerwaarde;
gelijke kansen (social inclusion);
duurzame partnerschappen met buitenlandse partnerscholen en stagebedrijven.

Fase 4

Internationale organisatie

internationale oriëntatie is kernproces van het mbo;
proactief anticiperen op internationale ontwikkelingen, samen met regionale & sectorale partners;
sturen op synergie, bijvoorbeeld door multidisciplinaire internationale projecten;
flexibele internationale leerpaden voor studenten.

 

De rapportage
Na afloop van de vragenlijst ontvang je een rapportage met een uitleg over de scan en jouw persoonlijke resultaten. Deze resultaten kun je als .pdf-bestand downloaden. Ook is er de mogelijkheid om de resultaten direct via e-mail te delen met anderen.

KIS
De inventarisatiescan is een onderdeel van de Kwaliteit- & Impact Scan, oftewel KIS. De KIS is een hulpmiddel voor inbedding van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.